ЗА ДЕЦА

Децата са нашето наследство, нашето продължение, нашето бъдеще! Те са много скъпи за нас и ние искаме да знаем всичко за тях.  Още от самото им раждане започваме да четем и да се учим от това как да ги отглеждаме, как да ги образоваме, как да общуваме с тях, как да ги разбираме в различните етапи на съзряването им, до това как да се  справим с предизвикателствата, съпътстващи детското развитие. Въпросите са много, отговорите безброй. Всяко дете е уникално, но всяко има нужда от любов, подкрепа и индивидуално внимание!
Тази категория цели да даде интересни идеи на Вас колеги и родители, изпитани в процеса на работа, които бихте могли да осъществите с групи или Вашите деца. Малко подръчни материали, голяма доза креативност и детско въображение – води до невероятни резултати. Всички тези упражнения и игри дават възможност децата да разгърнат своя потенциал интерактивно под формата на игра. Макар да не е важен крайния резултат и доколко сполучливо е Тяхното творение, а емоциите от самото действие. От психологическа гледна точка  – творчеството е процес на самопознание, нашето огледало на същността ни… за това запретнете ръкави и освободете твореца в себе си.
 
 
Total Views: 1076 ,