ДА УЧИМ ЗАЕДНО

ДА РАЗКАЗВАМЕ ПО КАРТИНКИ:

Може да използвате насочващи въпроси, като например: Какво виждаш?; Къде е това?; Какво ще се случи след това? и др.,  за да провокирате детското въображение и да улесните разказвателния процес.

 

ДА УЧИМ ЗАЕДНО ПЛОДОВЕТЕ И ТЕХНИТЕ ЦВЕТОВЕ:

 

 

 

Total Views: 411 ,