НПО


Фондация „Идентичност“
е неправителствена организация със седалище гр. Пловдив.

Целите, които си поставя са: да подкрепя използването на психологическата наука и практика в живота; да подпомага общуването между хората; да спомага за развитието на достъпни услуги и програми в областта на психологическата подкрепа и социална интеграция насочени към нуждаещите се – деца, юноши, родители; да насърчава повишаването на квалификацията на професионални общности, свързани с психологията, личностното развитие и обучение през целия живот.

 

Total Views: 692 ,