КАМПАНИЯ „МЛАДЕЖКО БЪДЕЩЕ“

Кампания „Младежко бъдеще“ популяризира подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. Кампанията ще се реализира в град Пловдив и ще продължи 3 месеца, като основната й цел е да представи и популяризира, пред обществеността на град Пловдив, важността на подхода развиващ самочувствието и социалните компетенции на младите хора.

„Смятам да постигнем целта на кампанията чрез провокиране на диалог със заинтересовани страни (училища, институции, неправителствени организации), ще организираме конкурс за мултимедийна презентация в пловдивските училища, под надслов: „Социалните умения-умения за успех, през моите очи“, както и двудневен младежки форум под надслов: „Младежко бъдеще чрез добри социални умения“, споделя Управителя на Фондация „Идентичност“, Иван Ралев.

Кампанията „Младежко бъдеще“ се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Дейности по кампания „Младежко бъдеще“:

1.Кръгла маса на тема: „Развитието на социалните компетентности и подходът „Връстници обучават връстници“ – подходи развиващи силните страни на децата“. В събитието взеха участие педагогически съветници, представители на институции и неправителствени организации.

2. Конкурс за мултимедийна презентация под надслов: „Социалните умения – умения за успех, през моите очи“. 

https://www.facebook.com/events/118997965443652/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

В конкурса може да се включат ученици 8-12 клас от училищата в град Пловдив. Краен срок за изпращане на презентации 27.10.2017г. на е-mail: identichnost@abv.bg

Изисквания :

  • Участниците да са ученици 8–12 клас от гр. Пловдив;
  • Да се засегне темата за социалните умения общо или да се постави фокус върху конкретно социално умение;
  • Достоверност на информацията;
  • Максимум 20 слайда;
  • Информация за ученика (трите имена, училище и клас);

За допълнителна информация: на на е-mail: identichnost@abv.bg; тел.: 0898398689

Първите три отличени презентации ще бъдат наградени.

3.  През месец Ноември ще се проведе двудневен Младежки форум под наслов  „Младежко бъдеще чрез добри социални умения“.  В младежкия форум:

 • Ще бъдат наградени победителите от конкурса за мултимедийна презентация;
 • Ще се представят някой от отличените презентации;
 • Ще се проведат три уъркшопа по подхода „Връстници обучават връстници“ съвместно водени от специалист и младежи, преминали през проект „Умения за живот“.

В трите уъркшопа могат да бъдат включени ученици  8-12 клас от училищата от гр.Пловдив, родители, представители на местни институции.

Участие може да заявите участие на е-mail: identichnost@abv.bg , а информация да получите на тел.: 0898398689

Total Views: 854 ,