ПРОЕКТ „УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ“

cimg0065През декември 2015г. Фондация „Идентичност“ стартира проект „Умения за живот“ – развивайки социалните умения (общуване, работа в екип, решаване на конфликти, отстояване на социален натиск и рисково поведения) на младежи от пловдивски училища. Проектът ще се реализира в Пловдив и ще продължи 24 месеца.

Основната цел на проекта е да стимулира активността и участието на младежи от Пловдив, като предпоставка за ефективно личностно развитие и превенция на рисково поведение. В него ще вземат участие 5 педагогически съветници и 40 ученици-лидери 8-10 клас от 5 училища от Пловдив. Младежите ще преминат обучение и впоследствие чрез подхода „Връстници обучават връстници“, ще работят със съучениците си. По този начин ще бъдат обхванати още около 300-350 ученици.

3

„До този момент по проекта организирахме и проведохме три двудневни тренинг-обучения с 40 младежи от петте включени в проекта пловдивски училища (ЕГ „Пловдив“, СОУ „Черноризец Храбър“, СОУ „ Никола Вапцаров“, ОМГ „Акад.Кирил Попов“, ФЕГ „ Антоан дьо Сент Екзюпери). Проведохме 10 обучителни срещи по подхода „Връстници обучават връстници“ в тези училища, в който участваха над 200 ученици имаха възможност да общуват по темите за Социалния натиск и конфликтите с техните връстници, участвали в тренинг-обученията. Използваме метода „Връстници обучават връстници“, с цел по-висока ефективност на отправените послания-когато младежи отправят послания към техни връстници, вероятността те да бъдат чути и приети е много по-голяма.

1

Вярваме, че няма как да подобрим уменията на децата без подкрепата на техните родители, затова отпечатахме специална брошура с насоки за това, как да развиват общуването си със своите деца.

Реализацията на проекта продължава с второто тренинг-обучение на втората група младежи-лидери и следващите срещи в училищата по подхода „Връстници обучават връстници“.

Предстои ни да издадем Наръчник за развитие на социалните умения, с които ще осигурим устойчивост на натрупаните, в рамките на проекта, добри практики, така че те да бъдат използвани и след приключването му и от колеги заели се да разрешават същата проблематика“, споделя ръководителят на проекта Иван Ралев.

„Участието ми в семинара бе едно от най-вълнуващите ми преживявания през последната година. Невероятно е как съм по-близка с хората от семинара след четири дни, отколкото с тези от класа ми в училище, с които сме заедно вече три години. Искам да благодаря на организаторите, които ни накараха да разберем, че всеки един от Нас е полезен и значим за другите, че мнението му е важно и че с общи усилия може да променим света! Участниците в семинара и ръководителите на този проект промениха моя свят!“, споделя И.К. от МГ„Акад. Кирил Попов“, 10 кл.

2

„Участието ми в семинара бе едно от най-вдъхновяващите и най-полезни неща, които съм правила. Не съм очаквала да срещна толкова позитивни млади хора, да намеря толкова много приятели на едно място. Това беше едно страхотно преживяване, което ме научи да общувам по-свободно с другите, да оценявам различните гледни точки, да отстоявам позицията си. Сигурна съм, че ще приложа наученото в живота. Впечатли ме не само практическата насоченост на семинара, но и новаторския начин, по който информацията беше предоставена. Творческата атмосфера направи проекта незабравим за мен!“, споделя Р. К. от ЕГ „Пловдив“, 11 кл.

Проект „Умения за живот“ се реализира с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето “, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“. Тази програма подкрепя 18 проекта в 12 български града.

Total Views: 686 ,