ОБУЧЕНИЯ

Basic RGB

Обученията и тренингите, които провеждаме са в духа на интерактивния подход с фокус върху емоционалното преживяване и активно участие, комбинирайки различни интерактивни игри, енерджайзери и упражнения, решаване на казуси, работа в малки групи, моделни ситуации и възможност за практика на представените техниките и методи.

Всяко обучение може да се реализира в рамките на един, два или три дни, по представените или  индивидуално формулирани теми и акценти.


 

Total Views: 782 ,