ЗА ФИРМИ

Нашите фирмени и организационни обучителни програми са насочени към усвояването и тренирането на умения, качества нужни за ефективното функциониране и оптимизация в дейността на фирмата.

Те са предназначени за сплотяване на екипи, развиване на ползотворни и ефективни взаимоотношения в едно с личностно развитие, социално и емоционално израстване,  компоненти, кореспондиращи с  организационната продуктивност, функционалност и устойчивост.

Темите и акцентите на всяко обучение може да бъде формулирано спрямо конкретно дефинираните потребности и специфика на всяка фирма.

 • Team building
 • Социално-емоционален тренинг за повишаване функционалния капацитет на служителите
 • Емоционалната интелигентност – ключът към добрите взаимоотношения в екипа и организационното развитие
 • Ефективно общуване и работа с клиенти
 • Изграждане на екип и екипна съвместимост
 • Мотивирай екипа си да работи за теб!
 • Ефективно управление и лидерство. Ръководене на екипи
 • Да бъдем креативни! Развитие на креативността на екипа!
 • Решаване на конфликти и справяне с трудни ситуации
 • Асертивни техники на поведение. Себеутвърждаващо поведение
 • Умения за общуване по телефона
 • Умения за ефективна презентация – презентационни и комуникативни умения
 • Как да отключим потенциала на екипа си. 
 • Практическа мотивация за постигане на резултати
 • Психологически аспекти на потребителския избор
 • Управление на времето
 • Как да задържим персонала си?
 • Управление на конфликти във фирмата. Управление на кризисни ситуации в екипа
 • Как да отложим във времето „Бърнаут синдрома“?
 • Стрес на работното място. Стратегии за справяне със стреса

Total Views: 726 ,