ЗА ПСИХОЛОЗИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

Обученията са насочени към повишаване професионалната квалификация, развитието на умения и компетентности, нужни в ежедневната работа на специалисти в областта на психологията и социалната работа.

 • Психологическо консултиране
 • Обучение за водещи на групово-динамичен тренинг
 • Работа с родители – ефективно и ползотворно общуване
 • Методи за работа с хиперактивни деца
 • Кризи в детското развити
 • Работа в екип-екипни срещи, ролите в екипа
 • Фотодрама
 • Терапия с визуални изкуства
 • Team building
 • Общуване, комуникация и ефективно взаимодействие
 • Ефективно управление и лидерство
 • Справяне с конфликтни ситуации
 • Асертивност. Себеутвърждаващо поведение
 • Емоционална интелигентност
 • Стресът на работното място. Стратегии за справяне
 • Обучение в интерактивни методи за работа с деца
 • Обучение за водещи на групово-динамичен тренинг
 • Психоактивните вещества – реалности и митове
 • Психологични аспекти на употребата на дроги и методи на превенция
 • Ефективни превантивни стратегии в борбата с психоактивни вещества
 • Дизайнерските дроги – модата сред тийнейджърите
 • Методи на социална работа
 • Терапия с психодрама
 • Детските страхове – техники за работа
 • Работа с психотични участници в група
 • Потребностите на детето
 • Родителство. Споделено родителство. Функции на семейството
 • Насилието – същност, видове, симптоми, последици
Total Views: 1548 ,