ЕКИП

Психолог в Пловдив - ИдентичностТаня Ралева – психолог с над 10г. опит, семеен консултант, тренинг-обучител.

„Като психолог и семеен консултант работя с деца, младежи и семейства. През годините професионалния ми опит като обучител е свързан с провеждането на редица тренинги и обучения на деца, младежи и възрастни. Автор съм на методика за повишаване на самооценката“.

Ани Шилевапедагог, психолог, обучител.

„Опитът ми е свързан с разработване и управление на социални проекти в подкрепа на деца и младежи със специални потребности, техните семейства и близки. При планиране и организиране на обученията и терапевтичните дейности следвам разбирането за уважение към различието на всеки човек – дете или възрастен.“

Психолог в Пловдив - Идентичност

Иван Ралев – психолог, семеен консултант, клиничен психолог, тренинг-обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation; обучител с над 2200 часа опит в група и над 200 проведени тренинга, обучения и уъркшопи.

„Като психолог работя от 14 години, консултирам деца, младежи, юноши, възрастни, двойки, семейства. Като тренинг-обучител вече над 15 години работя с мениджъри и служители на различни компании и институции, университетски преподаватели (от ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив). Професионалната ми експертиза включва обучения на учители и възпитатели (от цялата страна), студенти (от ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮУ „Неофит Рилски“), деца и младежи (включително и от институции-ДДЛРГ, ДДМУИ), ученици, доброволци.“

Работим също и с редица специалисти (педагози, логопед), които допълват Нашия висококвалифициран екип. Експертизата на екипа Ни е подкрепена със солиден опит и постоянна инвестиция в професионалното израстване и личностно развитие. Всеки от тях притежава международни и български сертификати за квалификация в областта на психологическото консултиране, груповата работа и динамичния тренинг, които подплатяват техния професионализъм и квалификация.

През годините на професионалното развитие те са натрупали дългогодишен опит в психологическото консултиране на деца, младежи, родители, семейства; в провеждането на множество тренинги, обучения и курсове с деца и възрастни, частни, общински и държавни структури.

 

 

Total Views: 1375 ,