НАШИЯТ ОПИТ

През годините на професионалното развитие Нашият екип е натрупал дългогодишен опит в психологическото консултиране на деца, младежи, родители, семейства; в провеждането на множество тренинги, обучения на фирми, организации и структури.cropped-Darvo1.jpg

Това включва обучение на:

Мениджъри, служители, преподаватели, учители, родители:

 • Медицински сестри, здравни работници и лекари от УМБАЛ „Еврохоспитал“;
 • Служители на „Кхана“ ЕООД;
 • Мениджъри от „Джебел-96“ ООД;
 • Служители от „ИНЧ-ФРИГО“ ЕООД
 • Библиотекари от НБ „Иван Вазов“;
 • Служители на РУСО-Пловдив;
 • Служители на бившото вече Електроразпределение-Пловдив, Пазарджик;
 • Служители на Алфа Холдинг ;
 • Учители от  Пловдив, Пазарджик, Велинград, Свиленград, Хасково, Костенец, Варна, Видин, Смолян (http://www.smolyandnes.com/umeniya-za-yunoshestvo-demonstriraha-chrez-layans-kuest-balgariya), Харманли, с. Граф Игнатиево, с. Богданица, с. Кърнаре и др.;
 • Преподаватели от Центрове за професионално обучение (ЦПО) от Пловдив, София, Варна, Хасково, Смолян, Велинград, Пазарджик, Сърница, с.Борино и др.;
 • Обществени възпитатели към Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Възпитатели от Обединени ученичешки общежития-Хасково;
 • Социални работници от Пловдив, Раковски, Пазарджик, Асеновград, Карлово, Казанлък, Хасково, Велинград, Кирково, Смолян, Кърджали, София, др.;
 • Родители, чрез провеждане на групи за повишаване на родителските умения.

Студенти, младежи, деца

 • Студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Югозападен университет „Неофит Рилски“;
 • Доброволци към Общински съвети по наркотични вещества  и Превантиво-информационни центрове по наркомании -Пловдив, Хасково, Габрово, Кърджали, Стара Загора, Бургас;
 • Младежи от езикови гимназии в град Пловдив;
 • Деца и младежи от помощни училища и институции (ДДЛРГ, ДДМУИ) в посока емоционалното и психично развитие, чрез организиране на групи за работа с тях;
 • Деца предучилищна и начално училищна възраст (чрез курсове за повишаване на самооценката);
 • Ученици от гр. Хасково (http://www.yc-haskovo.org/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8/);

 

Total Views: 686 ,