ПСИХОЛОГ

Консултация с психолог или семеен консултант може да получите за Вас, Ваш близък или за семейство Ви в една защитена среда при гарантирана конфиденциалност.

* Консултация се извършва след предварително записан час!

Експертизата на Нашия екип може да Ви бъде полезна в следните сфери и области:

Психологически консултации Пловдив     Деца, юноши, младежи

 • поведенчески трудности – в училище или семейството;
 • детски страхове;
 • хиперактивност;
 • затруднения в адаптацията (детска градина, училище и др.) и създаване на приятелска среда;
 • затруднения в себеизразяването;
 • конфликти с родители или близки;
 • затруднения  в общуването;
 • кризи в етапите на развитие;
 • ниско самочувствие и занижена самооценка;
 • преодоляване на загуба, раздяла/развод;
 • неразбирателство с връстници (неефективни социални връзки);
 • зависимости (интернет, хазарт).

                    Възрастни и родители

 • затруднения с „ролята“ на родителстване;
 • неразбирателства между поколенията – деца-родители;
 • консултация на родители относно връзката с техните деца (комуникация и ролите в семейството);
 • консултация на бъдещи родители (психическа подготовка за предстоящото събитие, детско възпитание).
 • вътреличностни конфликти;
 • преодоляване на между личностни конфликти;
 • себеопознаване и себеизразяване;
 • подобряване на самооценката и родителския капацитет.

                     Семейства – фамилно и семейно консултиранеСемейно консултиране Пловдив Идентичност

 • проблеми във взаимоотношенията с другия партньор;
 • трудности в отглеждането на децата;
 • затруднения в откриването на баланс  между своите потребности и изискванията на ролята, в която са;
 • когато утвърденият семеен модел потиска функционирането на някого от членовете на семейната система.
Total Views: 1231 ,