РАБОТА С ФИРМИ

Тук може да се запознаете с услугите за фирми, които предлагаме:

 1. Тренинги, обучения, тиймбилдинг на мениджърския екип, служителите;
 2. Психологическо обслужване;
 3. Абонаментно обслужване на фирми.

По-детайлна информация може да намерите по-долу, но преди това малко интересни факти:

Знаете ли?

 • През 2016/17 г. стресът и бърнаут са причинили над 35% от всички заболявания, свързани с работата и над 43% от всички работни дни, загубени поради заболяване или лошо психологично състояние.
 • През последните 5 години броят на работните дни, изгубени от стрес, депресия и безпокойство, хронична професионална неудовлетвореност се е увеличил с над 24%
 • По-малко от 50% от служителите във фирмите говорят открито с преките си мениджъри, при наличие на проблем на работното място, стрес, професионално неудовлетворение.
 • Две четвърти от служителите смятат да подадат оставка поради стрес, професионално неудовлетворение, неудовлетвореност от взаимоотношенията в екипа и комуникацията с мениджъра.

Детайлна информация за услугите за фирми:

 1. Тренинги, обучения, тиймбилдинг на мениджърския екип, служителите;

2.Психологическо обслужване:

 • Фирмен психологически профил;
 • Психологическа диагностика;
 • Психологическо консултиране;
 • Ефективни краткосрочни психологически интервенции;
 • Ранна подкрепа при решаването на конфликти;
 • Провеждане и фасилитиране на работни срещи и заседания;
 • Подбор на персонал
 • Брейнсторминг;
 • Консултиране в изработването стратегия за развитие на персонала;
 • Консултиране на мениджмънта;
 1. Абонаментно обслужване на фирми.

Ползи за Вашата фирма:

 • Персонал, който изпълнява по-ефективно своите задължения;
 • Повишена производителност
 • Подобрени работни отношения;
 • Повишена мотивация;
 • По-ниски нива на професионален стрес;
 • Намаляване на отсъствията и болничните;
 • Намалено текучество на служителите;
 • Лоялност от страна на служителите;
Total Views: 282 ,