Самооценката – дългият път в изграждане на представата за себе си!

Психолог в  Пловдив - Идентичност
самооценка

В съзнанието си всеки изгражда образ, рисува своя положителен или отрицателен Аз, олицетворяващ неговата личност, това е т. нар. Аз-образ. Понякога нереалистичен, понякога обективен…

Замисляли ли сте се колко от хората около Вас имат реална представа за себе си, адекватна самооценка?

Да, трудно е! В повечето случай надценяваме или подценяваме собствените си възможности. А най-лесно е да се видим избирателно, така както ни харесва или ни се иска да бъде.

Самооценката е собствената представа на човека за него самия. Тя се сформира бавно и постепенно през целия жизнен път – от семейството, приятелите, учителите, средата, в която живеем, успехи или неуспехи и т.н.

Всеки човек започва да я изгражда още като дете с това какъв иска да стане като порасне, начина по който се определя, какво иска да постигне. Тук е много важна ролята на родителя, който да съпътства и подкрепя детето в развитието на тези негови представи, да подкрепя изграждането на позитивно усещане за себе си, а не да моделира или проектира собствени импулси, или развива усещане неуспех.

Ако детето успее да достигне своите претенции и това към, което се стреми, ако израсте с усещането за успешност, това би означавало, че ще има добра самооценката.

В противен случай, при нереализацията на стремежите и усещането за личностна неуспешност се получава обратния ефект, ниска самооценка. Вече младият човек може да загуби увереност, да обвинява себе си или околните за всеки свой настоящ и бъдещ неуспех. Подценявайки собствените си възможности, се включва и самовъзпрепятстването като механизъм.

В определени периоди от личностното развитие (юношеството и пубертета) Аз-ът се прекроява от мнението на другите – основно приятелския кръг. Именно за това е важно да се „отглежда“ емоционалната връзка между родител и дете, да развиват уменията за ефективна комуникация, като предпоставка за изграждането на добри социални контакти и приятелства.

Да, много са факторите, които могат да повлияят на самооценката. Разсъждавайки и мислейки за тях имаме възможността да ги управляваме тогава, когато бъдем в тази роля – на родители.

Аз разглеждам това, като полезна инвестиция – в самите нас, в децата ни!

Total Views: 1890 ,

One thought on “Самооценката – дългият път в изграждане на представата за себе си!

  1. И.П. says:

    Точно и ясно, каращо те да се замислиш!
    Поздравления за статията!

Вашият коментар