Родителски конфликт и неговото отражение върху децата

Семейно консултиране - Идентичност
семейна криза

Идеални бракове, безкрайна романтика и  съвършена хармония  – звучи като сюжет на романтична комедия, но реалността и ежедневието са друго нещо. Колкото и да ни се иска всичко у дома да върви по „мед и масло“, проблемите са неизбежни, те са елемент от развитието и израстването на семейната система. Всяка брачна двойка влиза в конфликт от време на време за пари, секс, възпитанието на децата, работа, роднини или други въпроси, но важно е как се справя с тях, интензитета им, както и това дали това се случва в присъствието на децата. Реакцията на семейството по време на конфликт до голяма степен определя неговите модели за решаване на проблеми и стратегиите му за справяне. Отговорността е голяма, това е модела, който се мултиплицира и от децата за бъдеще.

Проучванията в тази насока показват, че разминаването между родителите може да доведе до множество отрицателни реакции при децата, някои от които биха могли да ги последват през живота им дори до зряла възраст. Брачният конфликт независимо дали е съпроводен с крясъци или само игнориране на вашия партньор може да се отрази негативно върху семейната среда и  децата.

Това, че спорите или имате разногласия от време на време с вашия партньор, прави ли ви конфликтно семейство?

Семейно консултиране - Психолог Пловдив - Идентичност
кризата в брака

Основният патерн в конфликтните бракове е такъв, че никой не отстъпва на партньора си, а държи на своето на всяка цена по основните проблеми. В тези бракове емоционалното изтощение е голямо, т.е. количеството емоционална енергия, която всеки един от двамата инвестира в другия, го кара да се чувства изтощен и изхабен в тази връзка. Според наблюденията на Боуен в повечето подобни семейства, особено при наличието на висока тревожност се стига до емоционално въвличане на децата в конфликтите, като някой от родителите се опитва да ги привлече на своя страна като съюзници (триангулация).

Е. Марк Къмингс, професор по психология на университета в Нотр Дам, както и изследователи от Университета в Рочестър твърдят, че начинът, по който родителите се справят с конфликта, засяга бъдещата емоционална адаптация на децата. Негативната домашна среда може да доведе до емоционалната несигурност,  проблеми с адаптацията, ниско самочувствие, лоши социални умения и дисфункционални взаимоотношения през зряла възраст.

Някои деца стават все по-ядосани и гневни, но нямат умения да се справят и управляват чувствата си, така че вместо това проявяват агресия и девиантно поведение. Децата, които потискат емоциите вътре в себе си дълго време, е възможно да се депресират и изолират от приятели и социални дейности.

Нестабилността в дома дори може да повлияе на академичните резултати на децата. Поради хормоните на стреса функцията на мозъка може да се промени, когато детето е въвлечено с течение на времето в  съпружеския конфликт. Това може да доведе до нарушено мислене, липса на умения за решаване на проблеми и разсъждения и проблеми с паметта.

В домовете, където се извършва физическо насилие, децата могат да страдат от дисфункции като намокряне на леглото, повтарящи се кошмари, страхове, главоболия, болки в стомаха, язви и др.

Едно от двете емоционални условия се среща при деца от домове с наличие на брачно насилие – или се учат да се бият, или се учат да поддържат мира на всяка цена. Децата, които са свидетели на повтарящи се негативни конфликтни решения често вярват, че това, което виждат, е нормално и стават сами бойци, тормозят деца на детската площадка или се опитват да упражняват контрол над другите. Други деца осъзнават, че физическото насилие не е нормално и правят всичко, за да избегнат конфликти, да станат пасивни и безразлични, което не е в тяхна полза. Тези деца са готови да направят всичко, за да запазят мира.

Семейната терапия може да се разгледа като опит да се модифицират взаимоотношенията в контекста на семейната система. Външната подкрепа на семейството може да помогне за нормализиране на баланса му, възобновяване на връзките с членовете му, промяна на дисфункционалните модели и подходи към дефиниране и решаване на проблемите. Доста често се случва семейството най-напред да поиска външна намеса, а след възвръщане функционалността си, са успее да доведе самостоятелно докрай съпружеския конфликт.

Total Views: 554 ,